Narzędzie technologicznie oparte jest o stronę internetową stowarzyszenia SITE Poland i przygotowane w języku polskim oraz angielskim.

Celem jest krótka prezentacja potencjału najważniejszych miast oraz regionów na mapie turystyki biznesowej w Polsce. Oprócz informacji praktycznych dotyczących najważniejszych obiektów konferencyjnych i hotelowych, zawiera informacje o atrakcjach oraz sugestie  dla programów incentive. Na stronie zamieszczamy ogólne informacje praktyczne oraz kalendarz najważniejszych wydarzeń kulturalnych, naukowych i sportowych. Program ma również na celu pokazać wyjątkowość i  atrakcyjność Polski na tle innych destynacji europejskich.

Strona stanowi doskonałe uzupełnienie katalogu Poland Online Site Inspection – katalog online miejsc do organizacji spotkań i wydarzeń w Polsce prowadzony przez Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej.

Wszystkich poszukujących informacji dotyczących obiektów konferencyjnych oraz planujących zorganizować kongres, konferencję, podróż motywacyjną lub wydarzenie korporacyjne zapraszamy do współpracy z miejskimi i regionalnymi Convention Bureaux w Polsce.

W ramach projektu Destination Poland planujemy szereg aktywności adresowanych do członków stowarzyszenia Site Poland, do członków Site Global, partnerów i właścicieli obiektów.

Site Poland zachęca podmioty działające w obszarze turystyki biznesowej do współpracy i prezentacji swoich usług i atrakcji.

Przygotowaliśmy zakładkę, gdzie będziemy prezentowali rekomendowane przez nas obiekty oraz organizatorów DMC zajmujących się turystyką przyjazdową, organizacją kongresów i konferencji, organizatorów wyjazdów integracyjnych i incentive.

Dzięki dalszej współpracy z lokalnymi partnerami branżowymi narzędzie będzie sukcesywnie uzupełniane, rozwijane oraz promowane w kraju i zagranicą.

Stowarzyszenie SITE Poland zrzesza przedstawicieli branży turystyki biznesowej w Polsce w ramach globalnej organizacji non-profit. Jest również niekomercyjnym partnerem branżowym  i reprezentantem przedstawicieli tej branży z Europy, gdzie nie powstały jeszcze oddziały lokalne SITE.