Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym krajem na mapie branż zaawansowanych technologii, zwłaszcza informatycznej, telekomunikacyjnej, biotechnologii, nanotechnologii i robotyki. Liczba globalnych koncernów lokujących swoje centra badawczo-rozwojowe w Polsce stare rośnie.

Rynek tego typu usług w naszym kraju jest wart już ponad 4 mld złotych i zwiększa swoją wartość nawet o 15 proc. rocznie, a zatrudnienie w tym sektorze jest wyższe niż np.: w górnictwie. W outsourcingu pracuje ponad 170 tys. osób, głównie zatrudnionych w dużych centrach biznesowych, których w Polsce działa ponad tysiąc.

Nasz kraj znalazł się w gronie dziesięciu najlepszych na świecie państw do outsourcingu usług informatycznych – przynajmniej z perspektywy firm z Europy Zachodniej. Wynika tak z opracowanego przez firmę 7N raportu „Executive Brief. Outsourcing 2020”.

Opracowanie „Executive Brief. Outsourcing 2020” autorstwa firmy 7N zawiera analizę 50 krajów z całego świata pod kątem ich przyjazności i atrakcyjności dla outsourcingu IT. Impulsem do jego powstania było badanie NNT Ltd. 2020 Global Managed Services Report, z którego wynika, że aż 45% przedsiębiorstw – w związku ze zmianą modeli operacyjnych wywołaną pandemią – zamierza zlecać więcej procesów biznesowych kontrahentom niż wykonywać samemu.

Dla firm zainteresowanych przeniesieniem niektórych procesów biznesowych za granicę, ale do kraju bliskiego pod względem geograficznym i kulturowym (nearshoring), pierwszym wyborem są Irlandia, Czechy i Węgry – Polska tuż za nimi.

Co wpływa na wybór Polski oraz jej pozytywną ocenę na tle innych krajów:

 • położenie w centrum Europy
 • atrakcyjne koszty operacyjne i rozwinięta infrastruktura – oceniona wyżej niż w większości krajów europejskich
 • szybki wzrost PKB
 • wysokie miejsca pod względem zaufania inwestorów
 • bardzo dobre zaplecze infrastruktury
 • potencjał intelektualny, lokowanie inwestycji w pobliżu ośrodków akademickich
 • stosunkowo wysoki wskaźnik rozwoju społecznego, rozumiany jako wypadkowa dochodu narodowego, poziomu edukacji i długości życia,
 • poziom znajomości języka angielskiego,
 • obecność największych firm informatycznych w Polsce,
 • atrakcyjność kraju pod kątem kultury, przyrody, jakości życia,
 • silne tradycje matematyczne.

Liderem światowym pozostają Indie, jednak Polska i Europa Środkowa zyskują ze względu na położenie i uniknięcie w stosunku do reszty Europy różnicy czasowej.

Najważniejsze ośrodki w Polsce to:

 • Warszawa
 • Kraków
 • Katowice i cała aglomeracja
 • Wrocław
 • Gdańsk
 • Poznań

 

Na wybór lokalizacji mają wpływ takie czynniki jak: 

 • Obecność ośrodków akademickich
 • Powierzchnie biurowe
 • Kadra informatyków

Można zauważyć, że polskie miasta wyspecjalizowały się w określonych branżach. Warszawa – usługi finansowo-księgowe; Kraków – branża IT, Wrocław – badanie i rozwój.

Liczba koncernów międzynarodowych szukających swoich lokalizacji w Polsce stale rośnie, pośród najważniejszych warto wymienić:

 • Electrolux
 • Philip Morris
 • Shell
 • HSBC
 • France Telecom
 • Alior Bank
 • Capgemini
 • Hewlett- Packard
 • Motorola
 • IBM
 • Sabre
 • Google