Porozumienie o współpracy z AWF

W czasie posiedzenia Rady Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy SITE Poland a wydziałem Turystyki i Rekreacji.

Główne założenia porozumienia obejmują:

– Podnoszenie kwalifikacji oraz zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności poprzez organizację różnych form szkolenia i dokształcania (m.in. kursy, studia podyplomowe, warsztaty) dla studentów oraz pracowników branży turystycznej.

– Wspólne organizowanie ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych oraz spotkań i wydarzeń branżowych.

– Zapraszanie przedstawicieli branży turystycznej do wygłaszania wykładów dla studentów i pracowników WTiR.

– Umożliwienie realizacji praktyk zawodowych przez studentów WTiR w firmach – członkach Stowarzyszenia.

– Wspieranie idei wolontariatu studenckiego przy organizacji imprez SITE Poland.

– Wymiana doświadczeń w zakresie pracy na różnych polach działalności obu Partnerów (organizacyjnej, naukowej, dydaktycznej, biznesowej, kulturalnej, sportowej i innej).

Zarząd SITE Poland ma nadzieję, iż to porozumienie zaowocuje wieloma wspólnymi inicjatywami wspierającymi rozwój studentów w zakresie zarówno naukowym jak i zawodowym.

Related Post