Spotkanie zarządu SITE Poland

14 października 2016 roku, w Hotelu Hilton w Warszawie przy ul. Grzybowskiej odbyło się kolejne, robocze spotkanie Zarządu SITE Polska. Obecni podsumowali przebieg szkolenie, które odbyło się 19.09.2016 r. i prowadzone były przez Geberta Janssena, a także omówili najbliższe planowane wydarzenia.

Przedmiotem rozmów były również tematy dotyczące: zachęcenia młodych, zdolnych studentów do włączenia się do działań podejmowanych przez SITE Poland, aktywizacji członków SITE Poland do pomocy w bieżących pracach oraz zgłaszania nowych inicjatyw, nawiązanie kontaktu z nowymi, potencjalnymi  partnerami SITE Poland oraz sponsorami planowanych wydarzeń.

Dla obecnych ważnym zagadnieniem było również omówienie działań charytatywnych podejmowanych już tradycyjnie przez SITE Poland, skierowanych do osób najbardziej tego potrzebujących, w szczególności dzieci, a związanych ze zbliżającym się dniem Świętego Mikołaja oraz Świętami Bożego Narodzenia.

Related Post