Stanowisko SITE POLAND w związku z koronawirusem

Site Polska w pełni popiera stanowisko Polskiej Izby Turystyki w kwestii interpretacji zapisów Ustawy o imprezach Turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, w szczególności art. 47.  ust. 4. Bezkosztowa rezygnacja z wyjazdu i zwrot wpłaconych zaliczek możliwa jest w ściśle określonych warunkach, po spełnieniu wyraźnych przesłanek ustawowych.

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Polskiej Izby Turystyki (POBIERZ)

Site Polska rekomenduje, aby każdy przypadek rezygnacji, czy zmiany terminu wyjazdu rozważać na wielu płaszczyznach i podejmować decyzje biorąc pod uwagę przede wszystkim ochronę życia i zdrowia klientów. Należy kierować się roztropnością i przy zachowaniu szczególnej staranności. Pamiętajmy, że ustawa nakłada na organizatorów obowiązek informacyjny przed wyjazdem, zatem należy monitorować na bieżąco sytuację i podejmować stosowne decyzje.

W każdej sytuacji sprawdzajmy informacje w więcej niż jednym źródle i polegajmy wyłącznie na komunikatach instytucji do tego powołanych.

Zarząd Site Polska 

Related Post