Polska jest jednym z pierwszych państw – sygnatariuszy Konwencji UNESCO o Ochronie Światowego Dziedzictwa. Obiekty i miejsca wpisane na listę stanowią wspólne dobro ludzkości, które charakteryzuje najwyższa powszechna wartość. Obecnie w Polsce możemy pochwalić się 16 obiektami wpisanymi na listę dóbr UNESCO.

Zamek Krzyżacki w Malborku

Zamek Krzyżacki w Malborku

Dowiedz się więcej
Średniowieczny zespół miejski w Toruniu

Średniowieczny zespół miejski w Toruniu

Dowiedz się więcej
Stare miasto w Warszawie

Stare miasto w Warszawie

Stare Miasto w Krakowie

Stare Miasto w Krakowie

Stare Miasto w Zamościu

Stare Miasto w Zamościu

Królewskie Kopalnie soli w Wieliczce i Bochni

Królewskie Kopalnie soli w Wieliczce i Bochni

Dowiedz się więcej
Auschwitz Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945)

Auschwitz Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945)

Dowiedz się więcej
Kalwaria Zebrzydowska – Manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy

Kalwaria Zebrzydowska – Manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy

Drewniane Kościoły Małopolski – Binarowa, Blizne, Dębno, Haczów, Lipnica Murowana, Sękowa

Drewniane Kościoły Małopolski – Binarowa, Blizne, Dębno, Haczów, Lipnica Murowana, Sękowa

Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat

Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat

Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach

Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach

Dowiedz się więcej
Puszcza Białowieska

Puszcza Białowieska

Park Mużakowski

Park Mużakowski

Hala Stulecia we Wrocławiu

Hala Stulecia we Wrocławiu

Dowiedz się więcej
Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy

Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy

Dowiedz się więcej
Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego

Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego