Walne Zebranie członków SITE Poland

10 maja 2016 roku członkowie SITE Polska spotkali się na pierwszym, sprawozdawczym Walnym Zebraniu członków stowarzyszenia, mającym na celu: podsumowanie roku 2015, przekazanie informacji o kolejnych inicjatywach podjętych do czasu Zebrania już w roku 2016 oraz o planowanych najbliższych wydarzeniach.

Obecni członkowie przyjęli sprawozdanie z działalności  oraz sprawozdanie finansowe za rok 2015, udzielając absolutorium członkom Rady Dyrektorów z tytułu wykonanych przez nich zadań. Dokonany został również wybór członków Komisji Rewizyjnej. Żywa dyskusja toczyła się w zakresie aktywizacji członków stowarzyszenia i ich współudziału w podejmowanych działaniach, a także możliwości i sposobów dotarcia do nowych osób i podmiotów, którzy byliby zainteresowani wstąpieniem w szeregi SITE Polska. Potwierdzono konieczność prowadzenia komunikacji pomiędzy członkami stowarzyszenia oraz potrzebę umożliwienia wzajemnego ich poznania się i edukowania. Wskazano również na potrzebę prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie dorobku SITE Global i możliwości korzystania z niego przez członków SITE Polska.

Członkowie Rady Dyrektorów zapowiedzieli przygotowanie, w możliwie szybkim terminie, podsumowania obejmującego postulaty zgłoszone w trakcie Zebrania oraz propozycje ich realizacji.

Related Post