Walne Zgromadzenie Członków Site Poland

W dniu 29.06.2020 odbyło się w formacie online Zwyczajne Walne Zebranie Członków Site Poland. W agendzie spotkania znalazły się: sprawozdanie finansowe za rok 2019, prezentacje Rady Dyrektorów z okresu styczeń-czerwiec 2020 oraz podjęcie uchwał statutowych.

Komisja rewizyjna pozytywnie zaopiniowała działalność Rady Dyrektorów w 2019 r. a WZC udzieliło absolutorium Radzie Dyrektorów i zaakceptowało sprawozdanie finansowe.

„Rok 2020 to rok bardzo trudny, pełen wyzwań, niepewności. Siła branży to siła stowarzyszeń, a siła stowarzyszenia to jego członkowie. Udowodniliśmy wszyscy, że mamy ogrom energii i zapału do działania. Tęsknimy do wyjazdów i zrobimy wszystko, aby wspólnie z klientami szybko wyruszyć w upragnioną podróż!”– mówi Grażyna Grot-Duziak – Prezes Site Poland.

Related Post