Walne Zgromadzenie Członków


W środę, 5 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SITE Poland. Obradom przewodniczył Prezes Cezary Wilemajtys.

W agendzie spotkania znalazło się podsumowanie działań Zarządu za rok 2018 oraz 5 miesięcy 2019, które przedstawiła Grażyna Grot-Duziak Wiceprezes ds Członkowskich. Odnotowany został wzrost liczby członków, który zaowocował zdobyciem nagrody w konkursie SITE Global na największą retencję członków w 2019.

Jarosław Hulboj, członek Rady Dyrektorów zaprezentował rozliczenie finansowe oraz plan wpływów do końca 2019. Stowarzyszenie działa poprzez komisje tematyczne i grupy projektowe. Przedstawione zostały projekty realizowane w ramach komisji ds. linii lotniczych, komisji ds. pilotów incentive oraz komisji ds. współpracy z zagranicą.
Na aspekt współpracy z zagranicą stowarzyszenie kładzie szczególny nacisk. Komisja pod przewodnictwem Krzysztofa Michniewicza, we współpracy z Agnieszką Jasińską-Goerdt podjęła kilka projektów, których celem jest promocja polskiego rynku incentive.

Cezary Wilemajtys przedstawił tez założenia rozwoju stowarzyszenia w kolejnych latach, kładąc szczególny nacisk na strategię PITCH, czyli Poland Incentive Travel Central Hub. Podziękował też gorąco za duże zaangażowanie członków i aktywną obecność podczas spotkań stowarzyszenia w Polsce i za granicą.

Zarząd SITE Poland uzyskał akceptację swoich działań od Komisji Rewizyjnej i Walnego Zgromadzenia Członków. Kolejne spotkanie zapowiedziane zostało na 26 listopada 2019 r.

Related Post