W Polsce możesz zobaczyć największego ssaka Europy. Jest nim żubr (Bison Bonasus) – król puszczy, herbowe zwierzę Puszczy Białowieskiej. Dzięki wysiłkowi naukowców i leśników został uratowany ze skraju wymarcia. W Polsce obecnie żyją 1973 żubry, z tego aż 1635 na wolności. Na świecie występuje ich ok 8000 tys. Prawie co 4 żubr jest Polakiem.

Sto lat temu ostatni wolno żyjący żubr w Puszczy Białowieskiej zginął z ręki kłusownika. W celu ratowania gatunku, kilka lat później, z inicjatywy prof. Jana Sztolcmana założono Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony Żubra. Był rok 1923. Pozostały na świecie tylko 54 żubry czystej krwi, zaś do odtworzenia gatunku przysłużyło się 12 z nich. Trud opłacił się i dwa pierwsze żubry pojawiły się jesienią 1929 roku w zbudowanych przez młode wówczas Lasy Państwowe zagrodach w Puszczy Białowieskiej. W roku 1939 w Puszczy było już 16 zwierząt, które szczęśliwie przetrwały II wojnę światową. Obecnie w Polsce żyje ok. 1900 żubrów – to liczba napawająca dumą i optymizmem, choć żubr wciąż nie jest całkiem bezpieczny.(źródło: lasy.gov.pl)

Największa populacja żyje w Puszczy Białowieskiej, można je spotkać również w Puszczy Augustowskiej, w Bieszczadach a ostatnio również na Lubelszczyźnie. Te gigantyczne ssaki mają wysokość 180 cm w kłębie i około 160 cm długości. Mogą ważyć nawet tonę i są wegetarianami, czyli są roślinożerne. Król puszczy może żyć między 18 a 24 lata i jest objęty ścisłą ochroną.

Żubry od wieków były traktowane jako zwierzęta wyjątkowe, a przywilej panowania na nie mieli królowie. Za nielegalne zabicie żubra groziła nawet śmierć.

Obecny wzrost liczebności żubra jest niebagatelnym sukcesem polskiej ochrony przyrody, co wcale nie oznacza, ze gatunek jest bezpieczny.

Kto chce zobaczyć żubra z bliskiej, ale bezpiecznej odległości, powinien wybrać się do Rezerwatu Pokazowego Żubrów przy Puszczy Białowieskiej.  Majestatyczne zwierzęta  podchodzą pod samo ogrodzenie.