Zarząd

Cezary Wilemajtys

Prezes SITE Poland

United Partners

Grażyna Grot – Duziak

Wiceprezes ds. członków SITE Poland

Weco-Travel Services

Katarzyna Kałuża – Nawrot

Członek zarządu ds. edukacji i komunikacji

Travel Bidder

Monika Wąs

Członek zarządu ds. komunikacji

MICEadvice Poland

Margaret Hulewicz

Członek zarządu

Mazurkas DMC Poland

Jarosław Hulboj

Członek zarządu ds. finansowych

BCD Meetings&Events Poland

Kilka słów od Prezesa SITE Poland

Podstawowym celem SITE Poland jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju i propagowania podróży incentive, jako efektywnego narzędzia marketingowego wspierającego sprzedaż i rozwijającego motywację. Równoległym celem jest podnoszenie standardów etyki biznesowej i pracy zawodowej w tej dziedzinie.

Cezary Wilemajtys
Prezes SITE Poland

Dlaczego ludzie SITE Poland

Świetni ludzie

Możliwość rozwoju biznesu

Interesujące rozmowy przy kawie

Łatwe nawiązywanie kontaktów biznesowych