Komisje

airplane

KOMISJA DS. LINII LOTNICZYCH

Zadaniem komisji jest nawiązanie relacji biznesowych z liniami lotniczymi w Polsce i za granicą.

Cel: zbudowanie pozycji SITE Poland jako istotnego podmiotu, zrzeszającego Agencje MICE. prezentującego znaczącą siłę nabywczą. Stworzenie narzędzi dla członków SITE Poland do bardziej efektywnego planowania i zarządzania wyjazdami incentive i spotkaniami w aspekcie transportu lotniczego.

Obszary działania komisji:

 • określenie zasad współpracy ze wszystkimi liniami latającymi z Polski, poprawienie warunków/lub ich ujednolicenie tam, gdzie to możliwe – dostosowanie do procesu decyzyjnego na polskim rynku;

 • warunki współpracy – depozyty grupowe, warunki anulacji, terminy wystawienia biletów, zmiana nazwisk w wystawionych biletach;

 • warunki przydzielania biletów specjalnych dla agencji incentive (targi, konferencje);

 • rozszerzenie wachlarza dodatkowych świadczeń dla grup incentive;

 • fam tripy, spotkania edukacyjne, dla członków stowarzyszenia;

 • stały dostęp do informacji na temat możliwych nowych, atrakcyjnych połączeń dla grup (nowości w rozkładach lotów, nowe kierunki);

 • rozwój rynku przelotów grupowych (miasta polskie jako huby);

 • wsparcie członków w kontaktach z liniami lotniczymi.

businessman

KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Komisja jest pomostem pomiędzy SITE POLAND i SITE GLOBAL oraz innymi organizacjami i wydarzeniami o randze międzynarodowej.

Cel: budowanie relacji międzynarodowych, pokazanie naszego chapteru jako silnego i dobrze zorganizowanego, w perspektywie pozyskanie środków, spikerów zagranicznych, wzmocnienie naszej roli w strukturze SITE GLOBAL, organizacja wydarzeń o zasięgu międzynarodowym, wsparcie członków w kontaktach z partnerami zagranicznymi.

Komisja wykorzystuje doświadczenia i kontakty członków SITE Poland, którzy są aktywni w SITE Global i innych międzynarodowych organizacjach branżowych.

Obszary działania komisji:

 • Komunikacja: kontakt medialny z Site Global w zakresie: notek prasowych , bieżących informacji o naszych wydarzeniach;

 • Edukacja: poszerzenie wiedzy na temat certyfikatów , możliwości certyfikowania w Polsce, zachęcanie członków do certyfikowania i poszerzania kompetencji;

 • Wyjazdy edukacyjne w ramach współpracy z innymi chapterami SITE Global, Biurami Promocji Turystyki i Convention Bureaus;

 • Rola ekspercka Site Poland – Udział członków SITE Poland w wydarzeniach międzynarodowych w charakterze eksperta;

 • Wydarzenia – współorganizacja wydarzeń promocyjnych i edukacyjnych z zagranicznymi przedstawicielstwami turystycznymi;

 • Wsparcie członków w kontaktach z partnerami zagranicznymi.

hotel

KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY DMC – HOTELE I SIECI HOTELOWE

Cel: nawiązanie trójstronnej współpracy na linii :  Stowarzyszenie – DMC – Hotele i sieci hotelowe.

Obszary działania komisji:

 • wypracowanie korzystnych warunków handlowych (w tym wypracowanie warunków grupowych);

 • wspólne projekty edukacyjne;

 • wspólne projekty i akcje promujące Polskę jako atrakcyjną turystycznie oraz MICEowo destynację;

 • stały dostęp do informacji na temat nowych obiektów i ofert specjalnych;

 • warunki uczestnictwa w programach lojalnościowych;

 • wspólne opracowywanie ofert : standardowe, konferencyjne, oferty incentive, oferty projektowane na konkretny rynek;

 • wypracowanie norm i zasad współpracy partnerskiej, promujących etykę w biznesie.

chemistry

KOMISJA DS. BADAŃ I ROZWOJU

Cel: wszechstronny rozwój i podnoszenie wartości rynku incentive travel łącząc potrzeby klientów w Polsce z potencjałem naszej branży na całym świecie.

Obszary działania komisji:

 • Innowacyjność w branży B2B;

 • Badania w Polsce i na świecie;

 • Prawo w turystyce w Polsce i na świecie;

 • Współpraca z CVB’s na świecie;

 • Prawo obyczajowe i zasady działania w biznesie na świecie CSR –najlepsze rozwiązania i propozycje ze świata;

 • Konkursy branżowe;

 • Programy akademickie w Polsce i na świecie.

Komisja podejmuje szereg krótko i długoterminowych  inicjatyw  wpływających na rozwój członków  Site Poland i  profesjonalizujących branże Incentive.

announcement (1)

KOMISJA DS. PILOTÓW WYJAZDÓW INCENTIVE

Cel: rozwój sektora pilotów wyjazdów turystycznych typu incentive.

Obszary działania komisji:

 • Umiejętności i kompetencje pilotów wyjazdów typu incentive;

 • Platforma wymiana doświadczeń między pilotami;

 • Szkolenia i certyfikowanie pilotów i managerów wyjazdów incentive;

 • Współpraca na linii pilot – pracownik agencji incentive;

 • Zagadnienia prawne i formalne.

Projekt: Uzyskanie przez SITE Polska uprawnień do certyfikowania kwalifikacji pilota imprez typu incentive. Projekt prowadzony jest przy współpracy w ramach i zgodnie z wymaganiami i procedurą Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) i Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK). Pierwszy etap projektu zakończony został w czerwcu 2019 r. Projekt zyskał akceptację Ministerstwa Sportu i Turystyki. Następny etap jest procedowany przez Ministerstwo.

Plan: szkolenia i certyfikaty w drugiej połowie 2020 roku.