O nas

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie SITE Poland – zrzesza przedstawicieli branży turystyki biznesowej w Polsce w ramach globalnej organizacji non-profit. Jest również niekomercyjnym partnerem branżowym, i reprezentantem przedstawicieli tej branży z Europy, gdzie nie powstały jeszcze oddziały lokalne SITE.

SITE Poland skupia w jednym miejscu profesjonalistów z różnych dziedzin, którzy wspólnie pracują na jakość branży incentive travel, dbając o jej rozwój i profesjonalizacje.

  • Omawiamy i rozwiązujemy zagadnienia i problemy swojego sektora.
  • Korzystamy z synergii, którą oferują różni interesariusze rynku incentive.
  • Dzielimy się doświadczeniami, inspirujemy się wzajemnie.
  • Mamy łatwiejszy dostęp do innych rynków.
  • Tworzymy wartościowy i rozpoznawalny rynek polski.
  • RAZEM mamy większy wpływ na stanowienie prawa i dobrych obyczajów w biznesie.

Nasza misja

Podstawowym celem SITE Poland  jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju i propagowania podróży incentive, jako efektywnego narzędzia marketingowego wspierającego sprzedaż i rozwijającego motywację. Równoległym celem jest podnoszenie standardów etyki biznesowej i pracy zawodowej w tej dziedzinie.

Nasza wizja

Polska jest liderem Europy Centralnej i wyróżnia się wysokim poziomem innowacji w branży usług incentive travel. Nasz rynek jest silny dzięki wysokiej profesjonalizacji i dobrze zorganizowany poprzez zrzeszające go lokalne i międzynarodowe stowarzyszenia.