YOUNG LEADERS

Program Młodych Liderów SITE Poland

Program SITE Young Leaders jest skierowany do ogólnoświatowej społeczności profesjonalistów branży w wieku 35 lat i młodszych, pragnących rozwijać się w obszarze podróży motywacyjnych i biznesowych, i chcących działać w ramach stowarzyszenia SITE.

Misją Site Young Leaders Poland jest stworzenie silnej grupy osób, które staną się liderami nie tylko w ramach oddziału naszego chapteru, ale również w całej branży.

Uczestnicy Programu Młodych Liderów SITE otrzymają możliwość:

  • świadomego kształtowania swojego rozwoju zawodowego i osobistego
  • doskonalenia kompetencji przywódczych przy wsparciu i pod okiem mentorów, liderów branży podróży motywacyjnych
  • edukacji na poziomie lokalnym oraz globalnym
  • nawiązywania kontaktów oraz budowania relacji w branży podróży motywacyjnych z profesjonalistami na całym świecie
  • samodzielnego prowadzenia projektów związanych z poszerzaniem wiedzy i praktyki w obszarze incentive
  • uczestnictwa w spotkaniach branżowych i wyjazdach studyjnych

Więcej informacji pod adresem: https://www.siteglobal.com/youngleaders

Connecting Young Professionals in the Incentive Travel Industry

Zapraszamy do nas osoby, które chcą aktywnie zaangażować się w działalność stowarzyszenia, które mają mniej niż 35 lat i maksymalnie 2 lata doświadczenia zawodowego w branży podróży motywacyjnych i biznesowych, oraz studentów uczelni o kierunkach związanych z turystyką.

  • Aby zostać członkiem Site Poland należy zapisać  się poprzez stronę  https://www.siteglobal.com/page/join-site i zgłosić na adres site@sitepoland.com
  • Rekrutacja na program  stażowy YL  na 2021 została już zakończona.

  • Istnieje możliwość dołączenia do programu do dnia 15.04.2021, warunkiem jest członkostwo w Site Poland.

 

 Wstąp do nas! Czekamy na Twoją energię i zaangażowanie!