Walne Zebranie Członków SITE oraz Incentive Travel Seminar, 26.06.2018

Rada Dyrektorów stowarzyszenia SITE Poland zaprasza wszystkich członków na Zwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się w hotelu Hilton Warsaw przy ulicy Grzybowskiej 63 w Warszawie. 

Po Zwyczajnym Walnym Zebraniu członków SITE Poland nastąpi wcześniej zapowiadane spotkanie poświęcone Incentive Travel w świetle nowej ustawy o imprezach turystycznych. Organizatorami spotkania „Incentive Travel Seminar – Incentive Travel w świetle ustawy” są SITE Poland i SOIT.

Agenda wydarzenia wygląda następująco:

10:00-12:00 – Zwyczajne Walne Zebranie członków SITE Poland
12:00-13:00 – Spotkanie członków SITE Poland z gościem specjalnym
13:00-14:00 – Lunch
14:00-14:15 – Prezentacja Partnera – Hilton
14:15-16:00 – Debata – „Incentive Travel w świetle ustawy”
16:00-16:15 – Przerwa kawowa
16:15 – 16:45 – Prezentacja Partnera – Emirates i Fly Dubai
16:45-18:30 – Debata z udziałem gościa specjalnego – „Incentive & business travel & travel packages w regulacjach europejskich”
18:30 – Zakończenie spotkania

Partnerem spotkania są linie lotnicze Emirates i Fly Dubai oraz Hilton.

Related Post