Walne Zebranie Członków SITE oraz spotkanie

26 czerwca w Hotelu Hilton Warsaw odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków SITE Poland. Po południu organizatorzy wyjazdów incentive wzięli udział w zorganizowanym przez SITE Poland i SOIT spotkaniu „Incentive Travel Seminar – Incentive Travel w świetle ustawy”.

Podczas Walego Zebrania Członków SITE przyjęto sprawozdanie finansowe oraz protokół Komisji Rewizyjnej za rok 2017. Rada Dyrektorów przedstawiła plan działań stowarzyszenia na lata 2018 i 2019. Duży nacisk został położony na konieczność ciągłej profesjonalizacji branży, integrację środowiska oraz promowanie na świecie polskiego biznesu spotkań jako wiarygodnego i profesjonalnego partnera. SITE Poland planuje jeszcze w drugiej połowie 2018 roku udział w wielu wydarzeniach w Polsce i zagranicą. Jednym z priorytetów działań są spotkania komisji (Komisja Pilotów i Koordynatorów Incentive Travel, Komisja Przedstawicielstwa i Agencji Incentive Travel, Komisja ds. Współpracy DMC – Hotele – Convention Bureau – Agencje), których celem jest rozwiązywanie lokalnych problemów branży, wypracowywanie satysfakcjonujących rozwiązań oraz budowanie silnej marki wobec zewnętrznych partnerów. Oddział polski SITE liczy obecnie 37 członków.

Prezes SITE Poland Cezary Wilemajtys podkreślił: „Siłą SITE Poland jest zebranie w jednym miejscu profesjonalistów z różnych dziedzin, którzy wspólnie pracują na jakość branży incentive travel. Chcemy wykorzystać ten potencjał do zapewnienia wzrostu profesjonalizacji naszej branży oraz do podniesienia jakości całego rynku”.

Po południu odbyło się spotkanie zorganizowane przez stowarzyszenia SITE Poland i SOIT poświęcone tematowi: „Incentive travel w świetle ustawy”. W spotkaniu wziął także udział Paweł Niewiadomski Prezes Polskiej Izby Turystyki. Prelegenci oraz uczestnicy dyskutowali o wpływie nowej ustawy na funkcjonowanie branży incentive.

Partnerami wydarzenia byli: Hilton Warsaw, Emirates, Fly Dubai.

SITE Poland objął także patronat nad odbywającymi się 27 czerwca targami Meet The Bidder SMART Fairs for MICE and Luxury Travel Professionals.

 

Related Post