Webinar organizowany przez SITE Italy

W dniu 11 kwietnia 2016 r. odbył się webinar zorganizowany przez SITE Italy w ramach edukacyjnego programu pod nazwą “Focus on POLAND: one of European “economic tigers” in the meeting industry”.

Webinar był pierwszym z trzech spotkań zaplanowanych na 2016 r. przez SITE Italy, mających na celu odkrywanie najlepszych światowych rynków i istniejących tam warunków oraz możliwości, a także poznanie potencjalnych partnerów z branży spotkań.

W trakcie webinaru swoją prelekcję wygłosił między innymi Krzysztof Michniewicz, dzięki czemu została zapoczątkowana współpraca pomiędzy SITE Poland i SITE Italy.

Related Post