Polska podzielona jest na 16 regionów – województw.

Położenie geograficzne w centrum Europy oraz bogata, burzliwa historia zapewnia ogromną różnorodność pod kątem krajobrazów, atrakcji przyrodniczych oraz ciekawych zabytków obrazujących wielokulturowość naszego kraju.

Ostatnie trzy dekady to dynamiczny rozwój infrastruktury konferencyjno – turystycznej jak hotele, centra i hale kongresowe, restauracje, nowoczesna muzea.

Poznajcie najciekawsze rejony pod kątem atrakcji, wiele z nich obejmuje kilka województw.

ŚWIĘTOKRZYSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Dowiedz się więcej